Về chúng tôi

Đội ngũ lãnh đạo của DT Asia Pte Ltd trước đây từng là lãnh đạo mảng an ninh CNTT tại HP và Dell, với hơn 20 năm kinh nghiệm trên các phân khúc thị trường và địa lý khác nhau.

DT Asia được thành lập vào năm 2007 với sứ mệnh xây dựng đường vào thị trường cho các giải pháp bảo mật CNTT tiên phong khác nhau từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Israel. DTA đã đặt thành công nền tảng cho giai đoạn phân phối giá trị gia tăng tiếp theo và tăng thêm niềm tin cho các đối tác của chúng tôi.

Chiến lược hợp tác

DT Asia xác định và hợp tác với các công ty tìm kiếm và chuyển tiếp công nghệ để cùng nhau mang đến các giải pháp bảo mật rõ ràng, đúng mục tiêu cho các đối tác và khách hàng. Mục đích của chúng tôi là cam kết với các đối tác về lợi thế cạnh tranh và mang đến cho họ những cơ hội tạo ra sự khác biệt trong thị trường giải pháp bảo mật cạnh tranh này. Những sản phẩm chúng tôi phân phối bao gồm sản phẩm từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn áp dụng sớm với các công nghệ tiên tiến.

Chiến lược thị trường

Hồ sơ Công ty

DT Asia Pte Ltd được thành lập theo Đăng ký số 201229859 tại Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA).
Trụ sở chính tại 21 Bukit Batok Crescent, WCEGA Tower Singapore 658065.
Các văn phòng đại diện tại:
1. Việt Nam
2. Malaysia
3. Indonesia
4. Hong Kong

DT Asia có chiến lược về mục tiêu phân phối và thị trường. Các đối tác kênh rất quan trọng đối với chúng tôi theo những cách khác nhau. Mỗi doanh nghiệp có sức mạnh và giá trị riêng theo các khía cạnh khác nhau.

Việc xác định rõ thị trường và lập bản đồ phân chia kênh từ dưới lên giúp phân biệt chúng tôi với phương pháp tiếp cận một cho tất cả truyền thống. Dựa trên giá trị hoặc dựa trên khối lượng là cách mà DT Asia tiếp cận thị trường.