This post is also available in: English

Cung cấp các giải pháp công nghệ an ninh mạng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2007.

Từ thiết bị phần cứng cho đến các giải pháp phần mềm hay đào tạo, DT Asia hiểu rõ những thách thức trong lĩnh vực an ninh mạng và cung cấp các giải pháp giúp các tổ chức phát hiện và xác định, bảo vệ và bảo mật, xác thực và cấp phép, khử từ và hủy dữ liệu.

Các Giải pháp

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các mảng trọng yếu thuộc lĩnh vực An ninh mạng.

Các Dịch vụ

Thiết kế và Kiến trúc Giải pháp

Bảo dưỡng Phòng ngừa

Triển khai Công nghệ

Thay thế Phần cứng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ Online & On-site

Các Nhà cung cấp

Các giải pháp của chúng tôi có nguồn gốc từ Mỹ, Châu Âu, Israel và Châu Á.
Mỗi giải pháp được nhập và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm
các tổ chức chính phủ hàng đầu cũng như các tập đoàn toàn cầu.

News & Events

About Us

From hardware appliances to software solutions and training, DT Asia understands cybersecurity challenges and can deliver solutions that help detect & identify, protect & secure, authenticate & authorise, and degauss & destroy.

Contact Us

Address

21 Bukit Batok Crescent,
#02-72 WCEGA Tower,
Singapore 658065

Phone

+65 6266 2877