This post is also available in: English

Xác thực & Cấp phép

Xác thực là quá trình xác định xem một người hay một vật có thực sự là người/vật mà họ tuyên bố hay không. Công nghệ xác thực cung cấp sự kiểm soát truy cập cho các hệ thống bằng cách kiểm tra xem các thông tin về người dùng có khớp với các thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu về người dùng được cấp phép, hoặc thông tin lưu trong một máy chủ dữ liệu xác thực. 

Cấp phép là một cơ chế bảo mật được dùng để xác định đặc quyền của người dùng/khách thể hoặc các mức truy cập liên quan đến tài nguyên hệ thống, bao gồm các chương trình máy tính, các tập tin, các dịch vụ, dẽ liệu và các tính năng ứng dụng. Việc cấp phép thường tiến hành sau bước xác thực để xác minh nhận dạng người dùng. Các quản trị viên hệ thống (SA) thường được gán các mức cấp phép để truy cập toàn bộ tài nguyên hệ thống và người dùng. 

Một Chìa khóa – Đa Ứng dụng – Token cứng – Không thể Lừa đảo

YubiKey là một thiết bị xác thực mạnh 2 tham sốtuân thủ nhiều yêu cầu quy định. Nó là một thiết bị xác thực đa tham số (multi-factor authentication – MFA) không thể lừa đảo và cực kỳ an toàn, bảo vệ các tổ chức khỏi những vụ vi phạm bảo mật tốn kém. Sự khác biệt chính của YubiKey nằm ở chỗ: nó là Token cứng duy nhất hỗ trợ đa giao thức bao gồm FIDO2/WebAuthn, FIDO (U2F), Smart Card, OTP, Open PGP, Challenge Response. Nó là Một Chìa khóa – Đa Ứng dụng, có thể hoạt động với hơn 700 ứng dụng trên tất cả các nền tảng như Windows, Mac, Linux, iOS, Android, v.v…

YubiKey là sự lựa chọn xác thực an toàn đáng tin cậy đối với các công ty công nghệ, tài chính, bán lẻ lớn nhất trên thế giới, với hơn 100 triệu người dùng. Theo báo cáo từ Google, sau khi sử dụng YubiKey trong năm 2019 cho nhân viên nội bộ, số vụ chiếm đoạt tài khoản của họ là 0.

Các Sản phẩm chính:

Z

YubiKey 5 Series

Z

YubiKey FIPS Series

Z

YubiKey Security Key Series

Z

YubiHSM 2

Bảo mật Tất cả Truy cập đến Tài nguyên – Khả năng mở rộng cao – Tích hợp Linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu

For years, companies have been deploying external services and applications for their employees and collaborators to provide remote access to corporate resources and work environments. Yet, with the increasing amount of internet threats and exploits, using static passwords is not secure enough and implementing strong authentication mechanisms has become a necessity.

We provide all-inclusive and easy-to-integrate products built with cutting-edge technologies like Yubikey, HSMs, FIDO-U2F and mobile technologies, as we collaborate with strong security partners like Yubico, Hardware security vendors and enterprise-class SMS providers.

Featured products:

Z

OpenOTP

Z

SpanKey

Z

TiQr Server

Z

WAProxy

One Graphic View of All Credentials – One Click Access of Certificates

Versasec provides enabling IT security products centered on the usage of security devices such as smart cards. Our state-of-the-art solutions enable customers to securely authenticate, issue and manage user credentials more cost effectively than other solutions in the market.

The vSEC:CMS product suite provides complete credential management systems, either as on-prem software products or delivered as cloud applications. It enables administration and management capabilities of authentication credentials in a secure and convenient way. The product suite consists of products that meet every organisation’s requirements for managing physical and virtual smart cards, RFID devices, corporate badges or tokens with PKI, PIV or FIDO capabilities.

Featured products:

Z

vSEC:CMS S-series

About Us

From hardware appliances to software solutions and training, DT Asia understands cybersecurity challenges and can deliver solutions that help detect & identify, protect & secure, authenticate & authorise, and degauss & destroy.

Contact Us

Address

21 Bukit Batok Crescent,
#02-72 WCEGA Tower,
Singapore 658065

Phone

+65 6266 2877