Hỏi đáp về YubiKey passkeys

Hỏi đáp về YubiKey passkeys

Passkey cũng giống như mật khẩu, nhưng tốt hơn mật khẩu vì chúng không được tạo ra một cách thiếu an toàn bởi con người. Passkey sử dụng mật mã khóa công khai để tạo ra những trải nghiệm an toàn hơn nhiều. 

Tectia Quantum – Sẵn sàng cho một tương lai gần

Tectia Quantum – Sẵn sàng cho một tương lai gần

Máy tính lượng tử đã được chú ý phát triển từ lâu. Các tấn công máy tính lượng tử đã bắt đầu phổ biến và các phần mềm cần sẵn sàng nâng cấp để đảm bảo kết nối an toàn.

Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ các tài khoản đặc quyền là một việc làm tối quan trọng. Và sử dụng YubiKey sẽ giúp tổ chức đạt được mức độ bảo mật cao nhất đối với truy cập đặc quyền.

About Us

From hardware appliances to software solutions and training, DT Asia understands cyber security challenges and can deliver solutions that help detect, protect, authenticate, and destroy.

Contact Us

(+65) 62 66 28 77

enquiry@dtasiagroup.com

21 Bukit Batok Crescent, Singapore 658065

NewsLetter