Tectia Quantum – Sẵn sàng cho một tương lai gần

Tectia Quantum – Sẵn sàng cho một tương lai gần

Đặc điểm của Tấn công Máy tính Lượng tử Máy tính Lượng tử hiện đang tồn tại: chúng ở trên các đám mây, nơi bất kỳ ai cũng có thể truy cập với chi phí hợp lý. Sự gia tăng tổng thể về tội phạm mạng và khả năng gây thiệt hại về tài chính của chúng (hiện tại hơn 1 nghìn...
Đơn giản hóa việc quản lý khóa SSH trong doanh nghiệp

Đơn giản hóa việc quản lý khóa SSH trong doanh nghiệp

Secure Shell (SSH) vẫn là giao thức phổ biến trong thực tế dành cho Linux, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng và các nhóm hỗ trợ ứng dụng để kết nối an toàn với các máy chủ và ứng dụng. Truy cập SSH được thực hiện bằng cách sử dụng các khóa SSH. Tương tự mật khẩu,...
Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ tài sản quý giá nhất của tổ chức Ngày nay, thông tin cũng được coi là một trong những tài sản quan trọng của mỗi công ty. Thông tin về khách hàng, dữ liệu tài chính, tài liệu quan trọng và bản thiết kế sản phẩm là những ví dụ về dữ liệu quan trọng và nhạy cảm...
Với SecureDrive, Bảo vệ Dữ liệu thật đơn giản

Với SecureDrive, Bảo vệ Dữ liệu thật đơn giản

Ưu nhược điểm của việc sử dụng thiết bị lưu trữ di động Làm việc từ xa kết hợp với làm việc tại văn phòng đang trở thành tiêu chuẩn mới trong các tổ chức, điều này khiến nhiều nhân viên lựa chọn sử dụng các thiết bị lưu trữ di động vì khả năng vận chuyển dữ liệu dễ...
Bảo vệ tài khoản một cách thông minh với Token mềm

Bảo vệ tài khoản một cách thông minh với Token mềm

Riêng trong năm 2021, chi phí cho các vụ xâm phạm dữ liệu đã tăng từ 3,86 triệu USD lên 4,24 triệu USD, cao nhất trong vòng 17 năm qua. Do tình hình đại dịch, nhiều nhân viên phải làm việc từ xa, do đó cũng thu hút tội phạm mạng. Khi nhân viên làm việc tại nhà, họ dễ...