Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ người dùng đặc quyền với YubiKey

Bảo vệ tài sản quý giá nhất của tổ chức Ngày nay, thông tin cũng được coi là một trong những tài sản quan trọng của mỗi công ty. Thông tin về khách hàng, dữ liệu tài chính, tài liệu quan trọng và bản thiết kế sản phẩm là những ví dụ về dữ liệu quan trọng và nhạy cảm...
Với SecureDrive, Bảo vệ Dữ liệu thật đơn giản

Với SecureDrive, Bảo vệ Dữ liệu thật đơn giản

Ưu nhược điểm của việc sử dụng thiết bị lưu trữ di động Làm việc từ xa kết hợp với làm việc tại văn phòng đang trở thành tiêu chuẩn mới trong các tổ chức, điều này khiến nhiều nhân viên lựa chọn sử dụng các thiết bị lưu trữ di động vì khả năng vận chuyển dữ liệu dễ...
Bảo vệ tài khoản một cách thông minh với Token mềm

Bảo vệ tài khoản một cách thông minh với Token mềm

Riêng trong năm 2021, chi phí cho các vụ xâm phạm dữ liệu đã tăng từ 3,86 triệu USD lên 4,24 triệu USD, cao nhất trong vòng 17 năm qua. Do tình hình đại dịch, nhiều nhân viên phải làm việc từ xa, do đó cũng thu hút tội phạm mạng. Khi nhân viên làm việc tại nhà, họ dễ...
Lucy Security 4.8.4 mới phát hành có thêm nhiều tính năng cho Đào tạo An ninh mạng

Lucy Security 4.8.4 mới phát hành có thêm nhiều tính năng cho Đào tạo An ninh mạng

Phần mềm Lucy Security phiên bản 4.8.4 với nhiều tính năng mới cho Đào tạo An ninh mạng vừa được phát hành tháng 3/2022. Lucy Security là một nền tảng đào tạo trực tuyến đáng tin cậy về an ninh mạng cho các tổ chức, được sử dụng bởi hơn 27 triệu người dùng trên thế...
Một ngày làm việc sẽ thay đổi thế nào khi dùng YubiKey?

Một ngày làm việc sẽ thay đổi thế nào khi dùng YubiKey?

Công nghệ đã làm cho làm việc từ xa trở nên khả thi và tiết kiệm hơn nhiều so với làm việc tại văn phòng. Mặc dù nó không phổ biến cho đến một thập kỷ trước, làm việc từ xa hiện đã trở thành tiêu chuẩn mới về cách nhân viên làm việc, đặc biệt là trong thời kỳ đại...