This post is also available in: English

Sau hơn 4 năm dự thảo, ngày 17/4/2023 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, với một số điểm nổi bật đáng chú ý sau đây. 

Nguồn: Kiếm sát Online