This post is also available in: English

Đặc điểm của Tấn công Máy tính Lượng tử

 • Máy tính Lượng tử hiện đang tồn tại: chúng ở trên các đám mây, nơi bất kỳ ai cũng có thể truy cập với chi phí hợp lý.
 • Sự gia tăng tổng thể về tội phạm mạng và khả năng gây thiệt hại về tài chính của chúng (hiện tại hơn 1 nghìn tỷ đô/năm và ước tính sẽ tăng lên 10 nghìn tỷ đô/năm vào năm 2025), đặc biệt là các cuộc tấn công ransomware.
 • Tất cả các giao thức đều dễ bị tấn công nếu dùng thuật toán dễ bị tấn công (TLS/HTTPS/FTPS, SSH/SFTP…)
 • Hiện tại dữ liệu đều được mã hóa dựa trên các thuật toán truyền thống như Diffie-Hellman và RSA, các thuật toán này đều dễ bị tấn công bởi máy tính lượng tử.
 • Với máy tính lượng tử, có thể hack BÂY GIỜ, giải mã SAU.

Tectia Quantum 

 • SSH.COM sẽ sớm sẵn sàng cho tương lai lượng tử với một loạt thuật toán mới. Máy tính lượng tử sẽ không có được lợi thế với các thuật toán này.
 • Để việc triển khai thêm an toàn, SSH.COM có cách tiếp cận kết hợp thuật toán như sau::
  • Thuật toán truyền thống (ECDH) bảo vệ trước các tấn công truyền thống
  • Thuật toán lượng tử bảo vệ trước các tấn công lượng tử
  • Các thuật toán đang phát triển:dựa trên NIST PQC (mật mã hậu lượng tử), các thuật toán được dùng là: Saber; CRYSTALS/Kyber; FrodoKEM

Khả năng tương thích của Tectia Quantum

 • Tectia Quantum hỗ trợ tất cả các thuật toán truyền thống: hoàn toàn tương thích với các phiên bản Tectia trước đó cũng như các phần mềm SSH khác (ví dụ OpenSSH).
 • Để một kết nối mang tính lượng tử, cả 2 phía kết nối cần hỗ trợ các thuật toán lượng tử:
  • Để có mức an toàn cao nhất, nên cài đặt Tectia Quantum trên cả máy chủ (server) và máy khách (client).
  • SSH.COM đang từng bước đẩy nhanh việc phát triển tính tương thích với các phần mềm SSH khác như OpenSSH (Quantum fork), Microsoft.
  • Tiến độ phát triển tính tương thích cũng phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Quý Khách hàng quan tâm và muốn nâng cấp từ Tectia Client/Server lên Tectia Quantum, vui lòng liên hệ tam@dtasiagroup.com – số điện thoại +84 936 313 669.