This post is also available in: English

Chuỗi sự kiện GovWare Focus cung cấp một lăng kính hướng tới những phát triển quan trọng trong hệ sinh thái an ninh mạng, với trọng tâm cụ thể xoay quanh ranh giới địa lý, lĩnh vực công nghệ và các ngành dọc của người dùng. Sự kiện được thiết kế để mang đến các quan điểm chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên biệt nhằm hoàn thiện tốt hơn hồ sơ thông tin có sẵn cho cộng đồng GovWare về an ninh mạng nói chung.

Sự kiện đầu tiên, GovWare Focus 2020, là một hội nghị ảo và giới thiệu công nghệ được thiết kế để mang lại tất cả dấu ấn của một sự kiện GovWare – diễn giả chuyên gia trong từng mảng công nghệ, hiểu biết sâu sắc và thực tế, cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm và mạng lưới cộng đồng có giá trị trên các khu vực công và tư nhân.

DT Asia hân hạnh là Nhà tài trợ Bạc tại  GovWare Focus 2020.

Liên kết: https://www.govware.sg/govware-focus/event-info