Thời gian: 6 Oct 2020 12:30H – 13:30H

Chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt Lunch & Learn session giới thiệu 2 giải pháp: syslog-ng và Fidelis.

Sự kiện đã được các đối tác ủng hộ nhiệt tình và phản hồi tích cực. Họ đã có thêm rất nhiều thông tin hữu ích sau sự kiện.

Đây là một sự kiện sẽ được tổ chức thường xuyên để cập nhật thông tin về các giải pháp mới cho đối tác của DT Asia.