This post is also available in: English

Infosecurity Europe là trung tâm tìm nguồn cung ứng và kiến thức cho cộng đồng thông tin và an ninh mạng của Châu Âu. Với sàn triển lãm tương tác cùng hơn 400 nhà cung cấp tiên tiến, chương trình hội nghị sâu rộng và một loạt các cơ hội kết nối, sự kiện mang thông tin và an ninh mạng vào cuộc sống.

DT Asia đã đăng kí gian hàng triển lãm tại Infosecurity Europe 2019.

Ông David Ong – đồng sáng lập DT Asia – chia sẻ kinh nghiệm của mình tại sự kiện: https://youtu.be/SN7WIyPc8JU