VỀ CÔNG TY YUBICO

Yubico là một công ty có nhiều đóng góp to lớn cho giao thức xác thực mở U2F (Universal 2nd Factor – xác thực 2 tham số) của Liên minh FIDO.

Các thành viên trong Liên minh FIDO:

Yubico thay đổi cuộc chơi về xác thực mạnh, cung cấp khả năng bảo mật vượt trội trong những thiết bị cực kì dễ sử dụng.

ĐẶT HÀNG YUBIKEY

Hãy chọn cho mình chiếc YubiKey phù hợp nhất và đặt hàng!

Yubico và YubiKey là nhãn hiệu đã được Yubico Inc đăng ký.