SẢN PHẨM HỦY DỮ LIỆU

Máy khử từ – Degausser

Thiết bị khử từ Proton 1100

Máy khử từ ổ cứng Proton T-1

Máy khử từ Proton T-4

Máy khử từ Proton T-5

Máy khử từ Proton T-1.5

Máy hủy vật lý – Crusher

Máy đục ổ cứng PDS-75

Máy đục ổ cứng PDS-100

Máy đục ổ Sledgehammer 0101

Máy hủy vật lý – Shredder

Máy nghiền PDS 88

Máy nghiền MAXXeGUARD

Máy nghiền ổ cứng Jackhammer

Máy nghiền an toàn DT MFS901M

Máy hủy vật lý – Destroyer

(English) Proton SSD Solid State Destroyer

(English) HDD Destroyer

Máy hủy vật lý – Disintegrator

Máy nghiền ổ cứng SSD MediaDice

THIẾT BỊ LƯU TRỮ AN TOÀN

Aegis Secure Key – USB 2.0 Drive

Apricorn Padlock – USB 2.0

Aegis Padlock Pro – eSATA USB 2.0

Ổ cứng Aegis Padlock DT – USB 3.0

Aegis Padlock – USB 3.0