Safeguard là một thiết bị giám sát người dùng kiểm soát quyền truy cập đặc quyền vào các hệ thống CNTT từ xa; ghi lại các hoạt động vào các vết kiểm toán tương tự như phim, có thể tìm kiếm; và ngăn chặn các hành động độc hại. Safeguard có thể triển khai nhanh chóng cho doanh nghiệp, hoàn toàn độc lập với máy trạm và máy chủ – tích hợp hoàn toàn vào các mạng hiện có. Là thành phần cốt lõi của Bộ dữ liệu thông minh về bảo mật theo bối cảnh (Contextual Security Intelligence Suite), ó bắt dữ liệu hoạt động cần thiết để tạo hồ sơ người dùng và cho phép xem lại toàn bộ phiên truy cập của người dùng để điều tra pháp y (forensic) trong CSI.User

Thực thi chính sách tập trung

Safeguard hoạt động như một điểm xác thực tập trung và kiểm soát truy cập trong môi trường CNTT của bạn nhằm cải thiện bảo mật và giảm chi phí quản trị người dùng. Quản lý truy cập chi tiết giúp bạn kiểm soát ai có thể truy cập tài nguyên nào, vào thời điểm nào trên máy chủ của bạn.

Bảo vệ nâng cao đối với dữ liệu nhạy cảm

Safeguard cách ly hoàn hảo các hệ thống nhạy cảm của bạn khỏi những kẻ xâm nhập không xác định hoặc từ những người dùng không được cấp quyền. Ngoài ra, nó theo dõi tất cả các quyền truy cập được cấp phép vào dữ liệu nhạy cảm và cung cấp thông tin có thể thực hiện được trong trường hợp có lỗi của con người hoặc hành vi bất thường.

privileged-activity-monitoring-409x460

Phòng chống các hoạt động độc hại

Safeguard giám sát các phiên người dùng đặc quyền theo thời gian thực và phát hiện sự bất thường khi chúng xảy ra. Trong trường hợp phát hiện một hoạt động đáng ngờ của người dùng (ví dụ: nhập lệnh cmd, chẳng hạn như lệnh delete), Safeguard có thể gửi cho bạn một cảnh báo hoặc kết thúc ngay kết nối.

Kiểm soát nhân viên và đối tác chặt chẽ hơn

Safeguard kiểm soát “ai đã làm gì”, ví dụ trên cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ SAP của bạn. Nhận thức được điều này, nhân viên của bạn sẽ thực hiện công việc của họ với tinh thần trách nhiệm cao hơn dẫn đến việc giảm lỗi của con người. Bằng cách dễ dàng giải thích, hồ sơ chống giả mạo, các vấn đề đổ lỗi có thể được loại bỏ.

Kiểm toán giám sát nhanh hơn, hiệu quả hơn

Safeguard ghi lại hoạt động của người dùng trong các vết kiểm toán chất lượng cao, chống giả mạo và dễ tìm kiếm, nhờ đó có thể theo dõi các hoạt động này. Các vết kiểm toán giống như phim đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết đều có thể truy cập được nhằm mục đích phân tích đặc biệt hoặc tùy chỉnh báo cáo hoạt động.

Chi phí xử lý sự cố và pháp y thấp hơn

Khi có lỗi xảy ra, mọi người đều muốn biết câu chuyện thực sự. Phân tích hàng ngàn file log dạng văn bản có thể là một cơn ác mộng và có thể cần sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài. Khả năng dễ dàng xây dựng lại phiên người dùng cho phép bạn rút ngắn thời gian điều tra và tránh chi phí bất ngờ.