Quản lý truyền file (MFT) là thuật ngữ để chỉ phần mềm hoặc dịch vụ quản lý việc truyền dữ liệu an toàn từ máy tính này sang máy tính khác thông qua mạng (ví dụ: Internet). Phần mềm MFT được bán cho các doanh nghiệp nhằm thay thế cho việc sử dụng các giải pháp truyền tệp đặc biệt, chẳng hạn như FTP, HTTP và các giải pháp khác.

Thông thường, MFT cung cấp mức độ bảo mật và kiểm soát cao hơn FTP. Các tính năng bao gồm: báo cáo (ví dụ: thông báo chuyển tập tin thành công), chống thoái thác, kiểm toán, khả năng hiển thị toàn cầu, tự động hóa các hoạt động và quy trình liên quan đến truyền tập tin, bảo mật đầu cuối và giám sát/đo lường hiệu suất.

Các ứng dụng MFT có sẵn dưới dạng cả gói phần mềm đóng gói tự cài và dịch vụ phần mềm (SaaS). Một số được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho doanh nghiệp trong khi một số khác được bán cho người dùng cá nhân. Một số nhà cung cấp SaaS MFT tập trung vào doanh nghiệp cũng quản lý việc bổ sung các đối tác thương mại mới, có thể giải phóng rất nhiều tài nguyên CNTT.

MFT dùng để chỉ một lớp sản phẩm quản lý, bảo mật, tập trung và tự động hóa việc truyền file trong và ngoài tổ chức. Có rất nhiều nhà cung cấp MFT, bao gồm một số nhà cung cấp hỗ trợ i OS và chạy trên máy chủ System i.

Cốt lõi của giải pháp MFT thường là máy chủ FTP, hoặc nhiều khả năng, một máy chủ SFTP (sử dụng SSH) hoặc máy chủ FTPS (sử dụng SSL) mã hóa việc truyền file. Nhiều giải pháp MFT cũng bao gồm các quy định để gửi file qua SMTP, HTTP hoặc HTTPS. Vẫn còn những giải pháp khác dựa vào các giao thức truyền file độc quyền và bao gồm khả năng nén và mã hóa riêng.

Nhưng MFT không chỉ đơn thuần là một tập hợp các máy chủ FTP, SMTP hoặc HTTP. Trên lớp vận chuyển, các giải pháp MFT tạo ra và cung cấp các vết kiểm toán đầy đủ cho biết ai đã chuyển file nào đến đâu, bằng cách nào và khi nào. Điều này tăng cường bảo mật cho các hoạt động chuyển tập tin cơ bản và giúp MFT tuân thủ quy định.

MFT cũng bao gồm các yếu tố tự động hóa, chẳng hạn như khả năng thực thi công việc khi các file cụ thể đến các thư mục cụ thể và để cảnh báo cho bộ phận quản lý CNTT về các tình huống bất ngờ. Điều này cho phép các sản phẩm MFT loại bỏ kịch bản phức tạp và giảm nhu cầu về chuyên môn lập trình đắt tiền.

MFT cũng xác định và ghi lại các lần chuyển tệp thành công và thất bại cho khách hàng hoặc đối tác. Điều này cung cấp các yếu tố chống thoái thác và có thể giúp ngăn chặn những tình huống lúng túng khi một tổ chức không chắc chắn về việc truyền file quan trọng có thực sự hoạt động hay không.

Các ứng dụng MFT đặc trưng thường có hầu hết hoặc tất cả các tính năng sau:

 • Hỗ trợ nhiều giao thức truyền file bao gồm FTP/S, OFTP, SFTP, SCP, AS2, và HTTP/S.
 • Truyền file an toàn qua mạng công cộng hoặc mạng riêng bằng các giao thức truyền file mã hóa.
 • Lưu trữ file an toàn bằng nhiều phương pháp mã hóa dữ liệu.
 • Tự động hóa các quy trình truyền file giữa các đối tác thương mại và tổng đài bao gồm phát hiện và xử lý khi truyền file thất bại.
 • Xác thực người dùng đối với các kho lưu trữ người dùng hiện có như LDAP và Active Directory
 • Tích hợp với các ứng dụng hiện có qua các API
 • Tạo các báo cáo chi tiết về người dùng và việc truyền file

Từ khi thành lập, FTP đã có thể truyền khối lượng lớn dữ liệu hàng loạt giữa hai thực thể bất kỳ, bao gồm cả máy chủ, ứng dụng và đối tác thương mại. Tuy nhiên, FTP (và các giao thức truyền thông khác như HTTP và SMTP) không tự mình cung cấp cách bảo mật hoặc quản lý tải trọng hoặc bản thân việc truyền file. Tuy nhiên, bất kể việc thiếu khả năng bảo mật và quản lý, nhiều công ty vẫn tiếp tục vận chuyển các lô dữ liệu lớn có cấu trúc và không cấu trúc bằng các giao thức này.

Tuy nhiên, thực tế này đang thay đổi. Theo nghiên cứu của Gartner, các tổ chức trên mạng thường sử dụng các giải pháp MFT để thay thế FTP do tập trung hơn vào việc tuân thủ, các quy định về quyền riêng tư và tính minh bạch của công ty – đòi hỏi phải tăng cường kiểm toán, quản lý, bảo mật và quy trình.

Mặc dù MFT luôn phục hồi các tính năng tương tự – Báo cáo (ví dụ: thông báo chuyển tệp thành công), không thoái thác, kiểm toán, khả năng hiển thị toàn cầu, tự động hóa các hoạt động và quy trình liên quan đến chuyển tệp, bảo mật đầu cuối và đo lường/ theo dõi hiệu suất – cách mà nó được sử dụng có tác động lớn đến bản chất của giải pháp. Ngày nay các nhà phân tích và các chuyên gia đồng ý về 6 mô hình sử dụng khác nhau cho MFT:

 • Ad Hoc – Không dự tính trước
 • Accelerated Transfer or “Extreme” Transfer – Truyền nhanh hoặc Cực nhanh
 • A2A (Administrative-2-Administration) – A2A (Từ quản trị đến quản trị)
 • B2B – B2B
 • Cloud – Đám mây
 • SOA – SOA

Sử dụng một sản phẩm MFT có thể giúp tổ chức của bạn tránh được những câu chuyện kinh dị về rò rỉ dữ liệu. Bạn sẽ có khả năng hạn chế người gửi và người nhận cho phép, truyền dữ liệu nhật ký tập trung, mã hóa an toàn dữ liệu  và tích hợp với các sản phẩm ngăn ngừa thất thoát dữ liệu. Việc xem xét giá trị doanh nghiệp do MFT mang lại, kết hợp với câu trả lời cho bốn câu hỏi được nêu ở trên sẽ giúp bạn xác định liệu MFT có vai trò trong doanh nghiệp của bạn hay không.

DT Asia Group có các giải pháp MFT sau để bạn lựa chọn:

GoAnywhere MFT

GoAnywhereMFTDiagram2015

Tectia SSH Client / Server

tectia-client-server-full-diagram