syslog-ng Premium Edition

Giải pháp Quản trị log syslog-ng Premium Edition™ (PE) cho phép doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng log tập trung mạnh mẽ và đáng tin cậy, để xem lại và kiểm toán các bản tin log trên 40 nền tảng. Với syslog-ng PE các doanh nghiệp và quản lý IT có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đồng thời giảm chi phí vận hành.

syslog-server-architecture-s

Vì sao nên dùng syslog-ng Premium Edition™ để thu thập log?

syslog-ng PE có thể thu thập và phân loại các bản tin log từ các thiết bị IT, các hệ điều hành, các ứng dụng và chuyển chúng tới máy chủ lưu trữ log có hiệu năng cao bằng một kênh truyền đáng tin cậy. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng syslog-ng PE như một công cụ quản trị log tiêu chuẩn: thu thập, phân loại, lọc và lưu trữ log theo cách tuân thủ và phù hợp với môi trường IT không đồng nhất.

syslog-ng PE có thể giúp doanh nghiệp như thế nào?

Tuân thủ quy định

Nếu tổ chức của bạn phải tuân theo các quy định nội bộ (ví dụ COBIT) hoặc các quy định từ bên ngoài (ví dụ PCI-DSS hay ISO2700x) và buộc phải kiểm toán cơ sở hạ tầng IT, syslog-ng PE giúp bạn đảm bảo an toàn cho hạ tầng log bằng cách lưu trữ bản tin log trong những file log được mã hóa, kí số và gắn nhãn thời gian. Xây dựng hạ tầng log dưa trên syslog-ng PE giúp bạn vượt qua các bài kiểm tra về tuân thủ một cách dễ dàng, đồng thời cũng khiến việc khoanh vùng bằng chứng trong các tình huống pháp y thật đơn giản.

Cải thiện hoạt động SIEM

Bạn có thể cải thiện đáng kể độ tin cậy của giải pháp Quản trị Sự kiện và Bảo mật Thông tin (Security Information and Event Management – SIEM) mà chỉ thêm một phần nhỏ chí phí, nếu kết nối hệ thống hiện có của bạn với syslog-ng PE. Đó là công cụ tốt nhất để tối ưu hóa việc xử lý trước và đạt được TCO tốt nhất từ giải pháp SIEM. Ứng dụng syslog-ng hoàn toàn tương thích với các giải pháp SIEM cũng như các giải pháp phân tích log.

Nâng cấp từ Open Source Edition

Hạ tầng IT dựa trên syslog-ng Open Source Edition™ (OSE) ngày càng có giá trị cao với doanh nghiệp. So với phiên bản OSE, syslog-ng PE là giải pháp được đảm bảo về chất lượng và thường xuyên bảo trì, do đó giảm thiểu rủi ro vận hành cho các nhà quản lý IT. syslog-ng PE là một giải pháp hoàn hảo so với phiên bản OSE, việc nâng cấp rất đơn giản và dễ dàng.