Chiến lược tiếp cận thị trường và phân phối của DT Asia được hoạch định kỹ lưỡng. Tất cả các đối tác kênh tuy giống nhưng vẫn khác nhau. Giống nhau bởi mọi lĩnh vực kinh doanh đều phải đem lại giá trị cho khách hàng và khác nhau bởi mỗi tổ chức đều có thế mạnh riêng trong phạm vi hoạt động của mình. Một chiến lược thị trường rõ ràng với các kênh được phân khúc “từ dưới lên” làm chúng tôi khác biệt với cách tiếp cận truyền thống “một cách cho cả thị trường”. Cách tiếp cận thị trường của DT Asia luôn được xác định hoặc dựa trên giá trị hoặc dựa vào số lượng.

DT Asia Pte Ltd được điều hành bởi đội ngũ cựu các chuyên viên bảo mật công nghệ thông tin và lãnh đạo kinh doanh từ HP và Dell với hơn 20 năm kinh nghiệm trên nhiều khu vực địa lý cũng như phân khúc thị trường. DT Asia khởi sự kinh doanh từ năm 2007 (DataTerminator – http://www.data-terminator.com) với một nhiệm vụ rõ ràng là xây dựng kênh tiếp cận thị trường cho các giải pháp bảo mật mới đến từ Mỹ, Châu Âu và Isarel. Data Terminator đã đặt một nền móng vững chắc và thành công cho một bước phát triển mới là phân phối giải pháp bảo mật đã được chứng minh giá trị và tin cậy đến với các đối tác kênh của chúng tôi.

DT Asia Pte Ltd được thành lập với giấy phép số No. 201229859Mcấp bởi Sở quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore.

DT có 2 doanh nghiệp thành viên:

  1. DT Vietnam Pvt Ltd ( Company Registration No. 0104889714 )
  2. Data Terminator Pte Ltd ( Company Registration No. 200705336M )

Trụ sở:

21 Bukit Batok Crescent #13-72 WCEGA Tower Singapore 658065.

  1. Vietnam  ( Hanoi and HCM )
  2. Malaysia
  3. Indonesia
  4. Hong Kong

Goods and Services Tax (GST) Registration No. 201229859M.

Corporate Secretary : BSP Management Pte Ltd.